Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcîs sy'n storio gwybodaeth amhersonol i'n cynorthwyo i wella ein gwefan.

Polisi Cwcis

1. Cyflwyniad

1.1 Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis.

1.2 Byddwn yn gofyn i chi roi caniatâd i ni ddefnyddio cwcis yn unol â thelerau’r polisi hwn pan fyddwch chi’n ymweld â’n gwefan am y tro cyntaf.

2. Ynghylch cwcis

2.1 Ffeil yw cwci sy’n cynnwys dynodwr (rhestr o lythrennau a rhifau) a anfonir gan weinydd gwe i borwr gwe ac sy’n cael ei storio gan y porwr. Yna anfonir y dynodwr yn ôl i’r gweinydd bob tro y mae’r porwr yn gwneud cais am dudalen gan y gweinydd.

2.2 Gall cwcis fod yn rhai “cyson” neu rai “sesiwn”: bydd cwci cyson yn cael ei storio gan borwr gwe ac yn parhau’n ddilys tan ei ddyddiad darfod penodol, oni bai ei fod yn cael ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad darfod; bydd cwci sesiwn, ar y llaw arall, yn darfod ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr, pan gaeir y porwr.

2.3 Yn arferol nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy’n adnabod defnyddiwr yn bersonol, ond gallai gwybodaeth bersonol amdanoch chi rydym ni’n ei storio fod yn gysylltiedig â’r wybodaeth sy’n cael ei storio yn ac a geir gan ein cwcis.

2.4 Gall gweinyddion gwe ddefnyddio cwcis i adnabod a thracio defnyddwyr wrth iddynt edrych ar wahanol dudalennau gwefan ac adnabod defnyddwyr sy’n dychwelyd i wefan.

3. Cwcis dadansoddi

3.1 Defnyddiwn Google Analytics i ddadansoddi defnydd ein gwefan.

3.2 Mae ein darparydd gwasanaeth dadansoddi yn cynhyrchu gwybodaeth ystadegol a gwybodaeth arall am ddefnydd y wefan drwy gyfrwng cwcis.

3.3 Mae gan y cwcis dadansoddi a ddefnyddir gan ein gwefan yr enwa a ganlyn: _ga, _gat

3.4 Defnyddir yr wybodaeth a gynhyrchir ynghylch ein gwefan i greu adroddiad am ddefnydd ein gwefan.

3.5 Gellir gweld polisi preifatrwydd ein darparydd gwasanaeth dadansoddi yn: http://www.google.com/policies/privacy/.

4. Blocio cwcis

4.1 Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu i chi wrthod derbyn cwcis; er enghraifft:
(a) Yn Internet Explorer (fersiwn 10) gellir blocio cwcis gan ddefnyddio’r gosodiadau goresgyn cwcis sydd ar gael trwy glicio “Tools”, “Internet Options”, “Privacy” ac yna “Advanced”;
(b) Yn Firefox (fersiwn 24) gellir blocio pob cwci trwy glicio “Tools”, “Options”, “Privacy”, dewis “Use custom settings for history” o’r ddewislen, a dileu’r tic o “Accept cookies from sites”; a
(c) Yn Chrome (fersiwn 29), gellir blocio pob cwci drwy fynd i’r ddewislen “Customise and control” a chlicio ar “Settings”, “Show advanced settings” a “Content settings”, ac yna ddewis “Block sites from setting any data” dan y pennawd “Cookies”.

4.2 Bydd blocio pob cwci yn cael effaith negyddol ar ddefnydd llawer o wefannau.

4.3 Os ydych chi’n blocio cwcis, ni fyddwch chi’n medru defnyddio holl nodweddion ein gwefan.

5. Dileu cwcis

5.1 Mae’n bosibl dileu’r cwcis sydd eisoes wedi eu storio yn eich cyfrifiadur; er enghraifft:
(a) Yn Internet Explorer (fersiwn 10), mae’n rhaid i chi ddileu ffeiliau cwcis â llaw (mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hyn yn http://support.microsoft.com/kb/278835);
(b) Yn Firefox (fersiwn 24), gellir dileu cwcis trwy glicio “Tools”, “Options” a “Privacy”, ac yna ddewis “Use custom settings for history”, clicio ar “Show Cookies”, ac yna glicio ar “Remove All Cookies”; a
(c) Yn Chrome (fersiwn 29), gellir dileu pob cwcis drwy fynd i’r ddewislen “Customise and control”, a chlicio “Settings”, “Show advanced settings” a “Clear browsing data”, ac yna ddewis “Delete cookies and other site and plug-in data” cyn clicio “Clear browsing data”.

5.2 Bydd dileu cwcis yn cael effaith negyddol ar ddefnydd llawer o wefannau.

6. Dewisiadau cwcis

6.1 Cewch reoli eich dewisiadau o ran defnydd cwcis gan ein gwefan drwy ddefnyddio’r camau rheoli isod. 

7. Ein manylion

7.1 Mae’r wefan hon yn eiddo i ac fe’i gweithredir gan Gyngor Tref Rhuthun.

7.2 Ein prif leoliad busnes yw: Cyngor Tref Rhuthun, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1AS

7.3 Cewch gysylltu â ni drwy anfon llythyr i’r cyfeiriad busnes uchod, drwy anfon neges e-bost i clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk neu drwy ffonio 01824 703797.


Rheoli Cwcis

Caniatâd

Enw’r cwci

Math

Wedi ei bennu gan

Yn cynnwys

Yn darfod


_ga

Perfformiad

Parti 1af

Hunaniaeth defnyddiwr unigryw anhysbys

2 flynedd

_gat

Perfformiad

Parti 1af

Rhif anhysbys a ddefnyddir i dagu cyfradd ceisiadau gwefannau â llawer o draffig

10 munud