Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcîs sy'n storio gwybodaeth amhersonol i'n cynorthwyo i wella ein gwefan.

Newyddion diweddaraf

Mae Rhuthun yn dref fywiog a phrysur gyda digonedd yn digwydd. Manylion am y newyddion diweddaraf i'w weld yma.

Mae Tîm Tref Taclus Rhuthun yn estyn gwahoddiad i unrhyw unigolion â diddordeb mewn ymuno gyda'r grwp sy'n cyfarfod yn fisol i dacluso rhan benodol o'r dref. 

Mae'r aelodau'n cyfarfod yn yr Hen Lys ar Sgwâr Sant Pedr. 

Cynhelir y sesiwn nesaf ddydd Sadwrn, 23 Chwefror, rhwng 11am a 1pm. 

Yna brynhawn Sul, 24 Mawrth, 2pm - 4pm a dydd Llun, 8 Ebrill, 11am - 1pm.

Mae'r gwirfoddolwyr yn treulio dwyawr yn casglu sbwriel, paentio meinciau, chwynnu, torri llwyni a golchi gyda pheiriant golchi jet. Darperir menig a gwasgodau gwelededd uchel a gofynnir i wirfoddolwyr wisgo esgidiau synhwyrol a dillad garddio.  

Mae croeso i chi gymryd rhan yn y gweithgaredd cymdeithasol hwn.