Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcîs sy'n storio gwybodaeth amhersonol i'n cynorthwyo i wella ein gwefan.

Newyddion diweddaraf

Mae Rhuthun yn dref fywiog a phrysur gyda digonedd yn digwydd. Manylion am y newyddion diweddaraf i'w weld yma.

Mae Rhuthun yn bwriadu ystyried sut y gallai fod yn gymuned sy'n Deall Demensia, ac mae'n estyn gwahoddiad i bawb â diddordeb ddod i gyfarfod cyhoeddus yn Rhif 10 Stryd Mwrog, Rhuthun, nos Fawrth, 18 Mawrth am 6pm.  

Cysylltwch gyda'r Parchedig Stuart Evans ar 01824 702068 neu cymrostu@gmail.com am ragor o wybodaeth.