Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcîs sy'n storio gwybodaeth amhersonol i'n cynorthwyo i wella ein gwefan.

Newyddion diweddaraf

Mae Rhuthun yn dref fywiog a phrysur gyda digonedd yn digwydd. Manylion am y newyddion diweddaraf i'w weld yma.

Cynhelir mis o ddigwyddiadau yn Rhuthun i goffáu 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, 10.10.18 i 11.11.18

Yn dechrau gyda lansio Llwybr y Meirwon ar 10 Hydref, i ddynodi lle'r oedd y rhai a gollwyd yn arfer byw, ynghyd ag arddangosfeydd cysylltiedig yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ac Eglwys Sant Pedr.   

Dewch draw i glywed canu'r Cnul Olaf a darllen enwau'r 101 a fu farw'n cael eu darllen yn Sgwâr Sant Pedr nos Wener, 12 Hydref am 6.30pm.

Cyhelir noson goffâau yng Nghapel y Tabernacl, Stryd y Ffynnon, nos Sul, 14 Hydref am 6pm.

Bydd Manorhaus yn cynnal nosweithiau ffilm yn dangos ffilmiau'n gysylltiedig â'r Rhyfel Byd Cyntaf a chinio codi arian nos Wener, 9 Tachwedd.  

Caiff teuluoedd gyfle i fynd i weithdai crefft am ddim yng Nghanolfan Grefft Rhuthun i greu 101 pabi coch ddydd Sadwrn, 3 Tachwedd a dydd Sul, 4 Tachwedd, 1pm - 3pm.