Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcîs sy'n storio gwybodaeth amhersonol i'n cynorthwyo i wella ein gwefan.

Newyddion diweddaraf

Mae Rhuthun yn dref fywiog a phrysur gyda digonedd yn digwydd. Manylion am y newyddion diweddaraf i'w weld yma.

Roedd Gwyneth y car rasio, a enillodd gystadleuaeth ceir Fformiwla Myfyrwyr yn Silverstone yn ddiweddar yn Rhuthun, ddydd Llun, 25 Medi, gyda rhai o aelodau tîm myfyrwyr Peirianneg Prifysgol Caerdydd. Cawsant eu croesawu gan Faer y Dref, y Cynghorydd Jim Bryan.

Roedd y tîm, y mae Tom Pryce yn arwr iddyn nhw, yn dymuno tynnu lluniau o'r car ger cofeb Tom Pryce er cof am y gyrrwr dawnus 40 mlynedd ar ôl ei farwolaeth mewn damwain rasio. Roedd y car yn defnyddio lliwiau gwreiddiol car Tom Pryce.  

Trefnir y gystadleuaeth 'Myfyriwr Fformiwla' bob blwyddyn gan y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol a gwahoddir myfyrwyr o bob cwr o'r byd i gymryd rhan yn y digwyddiad pedwar diwrnod yn Silverstone.

Dyfarnwyd y wobr gyntaf i'r tîm o 56 o Brifysgol Caerdydd, gan guro'r gystadleuaeth gan dros 130 o dimau prifysgol eraill.   

Archifau