Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcîs sy'n storio gwybodaeth amhersonol i'n cynorthwyo i wella ein gwefan.

Newyddion diweddaraf

Mae Rhuthun yn dref fywiog a phrysur gyda digonedd yn digwydd. Manylion am y newyddion diweddaraf i'w weld yma.

Mae disgybl o Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun, yn chwifio'r faner dros gamp badminton Cymru ar y llwyfan rhyngwladol yr wythnos hon. 

Bydd Carys Jones, 16, disgybl Blwyddyn 11, yn rhan o sgwad Badminton Cymru yng Ngemau'r Byd Paris, cystadleuaeth ryngwladol i bobl ifanc a gynhelir 6-10 Gorffennaf.   

Dywedodd Carys, sy'n byw ger Rhuthun: “Rydw i wrth fy modd fy mod wedi cyrraedd cyn belled ac mae cynrychioli Cymru yn anrhydedd. Rydw i wedi gweithio'n galed iawn ac wedi llwyddo i astudio ar gyfer fy arholiadau TGAU hefyd.”

Ychwanegodd Mrs Wilkinson, Pennaeth Blwyddyn 11 yn Ysgol Brynhyfryd: “Mae Carys yn ferch ifanc sy'n ysbrydoli pawb, sy'n gweithio'n galed yn yr ysgol ac yn dangos angerdd at ei champ.”

Archifau