Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcîs sy'n storio gwybodaeth amhersonol i'n cynorthwyo i wella ein gwefan.

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Bydd Olwyn Fewnol Rhuthun yn cynnal ei Ffair Grefftau flynyddol yng Nghanolfan Awelon, Ffordd yr Ysgol, Rhuthun, ddydd Sadwrn, 16 Tachwedd, 10am - 3.30pm.

Bydd amrywiaeth eang o stondiau crefftau lleol - cyfle rhagorol i ddechrau eich siopa Nadolig.  

Pris mynediad yn £2, i gynnwys lluniaeth.  

Yr holl elw er budd elusennau lleol.  

Calendr