Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcîs sy'n storio gwybodaeth amhersonol i'n cynorthwyo i wella ein gwefan.

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Estynnir gwahoddiad i unrhyw un â diddordeb mewn helpu Tîm Tref Rhuthun wella amgylchedd y dref. 

Cynhelir y sesiwn nesaf i wirfoddolwyr cymunedol ddydd Sadwrn, 23 Chwefror, 11am - 1pm - cyfarfod wrth yr Hen Lys, Sgwâr Sant Pedr.  

Mae'r gwirfoddolwyr yn targedu lleolia penodol bob mis, ac yn casglu sbwiriel, tacluso, paentio meinciau, torri llwyni a golchi gyda pheiriant golchi jet. 

Felly beth am gymryd rhan yn y sesiwn nesaf? Croeso cynnes i bawb.

Calendr