Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcîs sy'n storio gwybodaeth amhersonol i'n cynorthwyo i wella ein gwefan.

Aros yn Rhuthun

Mae Rhuthun yn meddu ar gymysgedd rhyfeddol o leoedd i chi aros a mwynhau ein lletygarwch enwog. P’un ai ydych chi’n chwilio am foethusrwydd hanesyddol mewn castell o’r drydedd ganrif ar ddeg sy’n cynnwys bwytai, bariau a sba, neu westy gwely a brecwast unigryw neu wersylloedd sy’n croesawu teuluoedd a chŵn, fe ddewch chi i’r casgliad fod rhywbeth at ddant pawb yn Rhuthun.