Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcîs sy'n storio gwybodaeth amhersonol i'n cynorthwyo i wella ein gwefan.

sliderarrowright sliderarrowleft

Croeso i Rhuthun

’Does unlle arall yng Nghymru yn debyg i Rhuthun. Mae’n dref fechan rhyfeddol sy’n cyfleu canrifoedd o hanes ac wedi ei lleoli yn un o’r tirweddau harddaf ym Mhrydain.   
Ond dydy hynny ddim yn golygu fod y byd modern wedi ein hanghofio. Fe ddewch chi o hyd i fwytai modern yr unfed ganrif ar hugain, siopau annibynnol llawn steil a phwyslais ar y byd celfyddydau cyfoes bywiog, ond nid yw hynny wedi newid nodweddion gorau’r dref.
Dewch draw i weld drosoch eich hun…

Trydar Diweddaraf

Be’ sy’ mlaen

Gwasanaeth Cysegru'r Clychau'r Eglwys, 31 Mawrth
31 Mawrth 2019  Darllen mwy ›

Côr Meibion John's Boys mewn cyngerdd, 12 Ebrill 2019
12 Ebrill 2019  Darllen mwy ›

Newyddion

Tîm Tref Taclus Rhuthun Uwchlwythwyd 11 Chwefror 2019   Darllen mwy ›

Dyfodol newydd i'r Hen Lys Uwchlwythwyd 30 Ionawr 2019   Darllen mwy ›